Ett av de mest sanna fraser jag vet är:
Pennan är mäktigare än svärdet.

Jag träffar människor i olika situationer och med olika öden varje dag.
Jag gillar tanken på att jag är en världmedborgare, inte bara svensk utan jag är medborgare av världen.
Utbildning är verkligen det som kan förändra världen, både på gott och ont.
Brist på kunskap är okunskap och okunskap föder rädslor, hat, rasism mm.
Detta är inte på något sätt unikt för sverige eller västvärlden utan så är det överallt.
Bristen på kunskap kan göra att man blir trångsynt, detta gäller alla svarta som vita.

Det allra bästa med utbildning är att det öppnar världen och ger möjlighet till en egen åsikt och en egen ståndpunkt.

Med utbildning kan man förändra världen, utbildning är det främsta vapnet att förändra världen.
Tänk på kvinnor som är uppfödda i tron om att de måste ha slöja, men med hjälp av utbildning kan de göra valet, att ha den på eller ta av den, eller det lilla barnet som är uppvuxen i en familj som inte anser att mörkhyade människor är lika värda, med utbildning kan den lilla barnet när det blir större ha en egen åsikt.
Vi är alla samma art, Homo Sapiens…

Det är en hissnande tanke om alla var mera allmänbildade om hur världen ser ut…. hur det skulle kunna förändra världen..

…… WE ARE THE WORLD….

.

//www.youtube.com/embed/Glny4jSciVI